• С развитието на новите технологии, МСП вече са изправени пред четвъртата индустриална революция или т.нар. Индустрия 4.0, където компютърните и автоматизираните системи си взаимодействат по изцяло нов начин, роботите са безжично свързани към компютърни системи със самообучаващи се алгоритми, които могат да учат самостоятелно и да контролират роботите с минимална човешка намеса. Четвъртата индустриална революция създава необходимостта от промяна на производствените процеси, което от друга страна поставя изисквания от нови умения и знания у служителите във "фабриката на бъдещето"

  Проект iNduce 4.0 предлага гъвкав обучителен пакет за обучение в работна среда, насочен към повишаване на информираността по темата "Индустрия 4.0" сред производствени предприятия и сред техните настоящи и потенциални служители, като по този начин способства за повишаване капацитета им за преход.

   

  project

  За проекта

  Предизвикателството пред нас е да гарантираме, че всички сектори на промишлеността използват нови технологии и управляват прехода си към дигитализирани продукти и процеси с по-висока добавена стойност, познати още като Индустрия 4.0.

  Научи повече
  partners

  Запознайте се с партньорите

  Консорциумът по проект INDUCE 4.0 се състои от 7 партньора от 6 държави с разнообразен опит и взаимодопълващи се знания, които са необходими поради интердисциплинарната тема на проекта.

  Научи повече
  course

  Онлайн курс

  Сдобийте се с техническите познания в областта на Индустрия 4.0 и с информация как да създадете обучение на работното място.

  Научи повече

Налични курсове

Industry 4.0 Course (Romanian)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Polish)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Greek)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (German)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Bulgarian)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Portuguese)

Категория: Industry 4.0

Industry 4.0 Course

Категория: Industry 4.0