• Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, οι ΜΜΕ μεταποίησης αντιμετωπίζουν ήδη την 4η βιομηχανική επανάσταση ή τη Βιομηχανία 4.0, όπου οι υπολογιστές και ο αυτοματισμός συναντώνται με έναν εντελώς νέο τρόπο, με τα ρομπότ να συνδέονται εξ' αποστάσεως με συστήματα πληροφορικής εξοπλισμένα με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που μπορούν να μάθουν και να ελέγχουν με πολύ λίγες ενέργειες από ανθρώπινους χειριστές. Η 4η βιομηχανική επανάσταση φέρνει την ανάγκη αναμόρφωσης των παραγωγικών διαδικασιών, η οποία απαιτεί και νέες δεξιότητες και γνώσεις των εργαζομένων στο "εργοστάσιο του μέλλοντος".

  Το Έργο iNduce 4.0 προσφέρει μία ευέλικτη εκπαιδευτική δέσμη για μάθηση βασισμένη στην εργασία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής και των υπαρχόντων και δυνητικών υπαλλήλων τους στο θέμα της Βιομηχανίας 4.0 και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της μεταβατικής ικανότητας των ΜΜΕ.

   

  project

  Σχετικά με το Έργο

  Η πρόκλησή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τεχνολογίες και διαχειρίζονται τη μετάβασή τους σε ψηφιοποιημένα προϊόντα και διαδικασίες υψηλότερης αξίας, γνωστές ως “Βιομηχανία 4.0“.

  Περισσότερα
  partners

  Γνωρίστε τους εταίρους

  Η κοινοπραξία του έργου INDUCE 4.0 αποτελείται από 7 εταίρους από 6 χώρες, οι οποίοι είναι άκρως διαφορετικοί και συνεπώς θα φέρουν συμπληρωματικές γνώσεις, που απαιτούνται λόγω της διεπιστημονικότητας του θέματος του σχεδίου.

  Περισσότερα
  course

  Online Μάθημα

  Αποκτήστε τις τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και τις βάσεις για την οικοδόμηση μιας επαγγελματικής κατάρτισης.

  Περισσότερα

Διαθέσιμα μαθήματα

Industry 4.0 Course (Romanian)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Polish)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Greek)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (German)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Bulgarian)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course (Portuguese)

Κατηγορία: Industry 4.0

Industry 4.0 Course

Κατηγορία: Industry 4.0